LAQ

LAQ
Lame Ass Quote

Glossary of chat acronyms & text shorthand. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • əlaqələnmə — «Əlaqələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Laq — Población total 1 millón (est.) Idioma laqi Religión Islam chiita, Ahl e Haqq Etnias relacionadas Pueblos iranios …   Wikipedia Español

 • əlaqə — is. <ər.> 1. Qarşılıqlı münasibət, bir biri ilə bağlılıq. Sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında əlaqə. Elmlə praktika arasında əlaqə. Ticarət əlaqələri. Beynəlxalq əlaqələrin möhkəmlənməsi. Qohumluq əlaqəsi. // Qarşılıqlı asılılıq, bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əlaqəli — sif. 1. Əlaqəsi olan, əlaqədar, bir biri ilə bağlı, asılı. Əlaqəli məsələlər. 2. Asılı, bir birindən asılı, bir birinə tabe. Şöbələr müəssisənin ümumi idarəsi ilə əlaqəlidir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • laq — il·laq·ue·ate; laq·ue·ar; …   English syllables

 • əlaqələnmək — f. Əlaqədar edilmək (olunmaq), uzlaşdırılmaq. Sözlər bir biri ilə əlaqələnmirdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əlaqəçi — is. Qoşun hissələrində əlaqə xidməti görən əsgər və ya zabit …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əlaqələndirilmə — «Əlaqələndirilmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əlaqələndirmə — «Əlaqələndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əlaqədar — sif. <ər. əlaqə və fars . . . dar> 1. Əlaqəsi, münasibəti, bağlılığı olan; bağlı. Dərs ilinin başlanması ilə əlaqədar tədbirlər. Hazırlıq işləri ilə əlaqədar məsələlər. – Yəqin bu məsələ onun dalğınlığı ilə də əlaqədardır. A. Ş.. Əbil ötən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əlaqələndirmək — f. Əlaqədar etmək, bir biri ilə bağlamaq, aralarında əlaqə, münasibət, rabitə, uyğunluq yaratmaq; uzlaşdırmaq; bir biri ilə əlaqədar halda göstərmək. Mühazirələrdə gətirilən faktik materialları (bugünkü) həyatla əlaqələndirmək lazımdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”